​Styrking av medlemsfordelene - Akademikerne Pluss

​Styrking av medlemsfordelene - Akademikerne Pluss

/ 16.11.2018

Akademikernes medlemsforeninger lanserer Akademikerne Pluss – som skal sørge for økt satsning på medlemsfordeler.

Et viktig steg for pasientene som trenger det mest og et stort gjennomslag for NTF

Et viktig steg for pasientene som trenger det mest og et stort gjennomslag for NTF

/ 15.11.2018

Stortinget vedtok i dag at regjeringen må gjennomgå refusjonsordningene og sette i gang et arbeid med tiltak for å styrke tannhelsetilbudet med mål om å utvjevne sosial ulikhet i tannhelse ved å hjelpe dem som trenger det mest.

Verdens diabetesdag - om sammenhengen mellom periodontitt og diabetes

/ 15.11.2018

I forbindelse med verdens diabetesdag 14. november lanserte European Federation of Periodontology (EFP) et nytt Perio & Diabetes prosjekt, inkludert en fin animasjonsfilm om sammenhengen mellom de to sykdommene.

8306126202

/ 14.11.2018

Et flertall på Stortinget har innstilt mot Arbeiderpartiets forslag med tiltak om et bedre tannhelsetilbud til dem som trenger det mest. Forslaget inneholdt blant annet et forslag om å gjennomgå refusjonsordningen for stønad fra det offentlige.

​Akademikerne fornyer samarbeidsavtalen med Danske Bank

/ 14.11.2018

Avtalen med Danske Bank er videreført for tre nye år, fra 1.1. 2019. NTF videreformidler med dette informasjon om bakgrunn for reforhandlingen av avtalen.

(360) 476-0797

/ 06.11.2018

Tannlegespesialistenes Fellesorganisasjon (TSF) har gleden av å ønske velkommen til Fellesseminar 2019 på Quality Hotel Expo på Fornebu 25. og 26. januar. Temaet for konferansen er: "Når ting går galt i klinikken".

Tannlegen kommer best ut i landsdekkende studie av pasientenes tilfredshet

/ 02.11.2018

​I en landsdekkende studie av nordmenns tilfredshet med helsetjenestene i Norge kommer tannlegen best ut.

937-314-5756

/ 24.10.2018

Professor, psykolog og menneskerettighetsforkjemper Nora Sveaass mottok Akademikerprisen for sitt arbeid med flyktninger, torturofre og mennesker utsatt for ulike former for overgrep.

6572447085